Hundfoder utan spannmål

Hundfoder utan spannmål

Det går en trend i att undvika att utfodra hundar med spannmål. Produkterna som proklamerar att de inte innehåller spannmål blir allt fler och även de stora fodertillverkarna har börjat producera spannmålsfria alternativ.

Sjuka hundar

Orsaken till att fler hundägare överväger att utfodra sina hundar med spannmålsfria alternativ är att fler och fler hundar blir sjuka. Man talar om välfärdssjukdomar hos människor och det gäller även hundar i högsta grad. De följer i människans fotspår och de får även de åkommor som människan får. Övervikt, diabetes, cancer och hjärtproblem är några av de sjukdomar som ses hos båda arterna. Förespråkarna för en spannmålsfri kost anser att det är spannmål och andra kolhydrater som är orsaken till dessa problem.

Magproblem

Ett stort problem hos hundar är sjukdomar relaterade till magen och det gastrointestinala systemet. Det handlar om smärta, gaser, diarréer, förstoppningar liksom den fruktade magomvridningen. Vid magomvridning vrider sig magsäcken runt sin egen axel. Detta gör att gaserna som produceras i magsäcken inte har någonstans att ta vägen. Trycket ökar, magsäcken blir större och om hunden inte tas i akutfart till veterinär så riskerar hjärta, lungor och andra vitala system att kollapsa under trycket.

Hudproblem

Ett annat stort problem är huden. Klådor, hot spots, diffusa allergier och öroninfektioner är vanliga åkommor som leder till veterinärbesök. Vanligtvis görs ordentliga utredningar av veterinär men många gånger hittas inte grundorsaken till problemen.

Hundar är vargar

De som förespråkar uteslutning av spannmål anser att hundar ska behandlas som vargar på så vis att de bör äta liknande mat. Det är ingen stor förändring som har skett anatomiskt sett sedan hundar var vargar och därför tycker denna skara att hundar bland annat ska leva på kött.

Svensk studie i täten

Enligt en studie hos Svenska Lantbruksuniversitet (SLU) så har hundar utvecklats för att hantera spannmål bättre än vargar. Forskarna säger sig nämligen ha sett hur hundar har betydligt fler gener som associeras med att spjälka stärkelse än vad vargar har. Det talas om stora skillnader mellan vargar och hundar där de typiska vargarna har två genpar och hundarna har uppemot tjugo stycken.

Kritik

Den nämnda studien är av naturliga skäl populär av förespråkare för spannmål till hundar då den stödjer deras agenda. Kritiken som har riktats mot studien är mångtalig. Dels menar kritikerna på att studien inte kan konkludera huruvida spannmål är bra för hundar eller inte. Att en hund tycks tåla spannmål bättre än en varg är nämligen inte bevis för att spannmål faktiskt är en bra näringskälla för hundar. Dels har kritikerna även hävdat att forskarna och vetenskapsjournalister har försökt släta över informationen genom att enbart tala om de hundar som har ett stort antal stärkelse-gener och sedan utelämna de hundar som har lika få gener för stärkelsenedbrytning som vargarna har.

dante