Grand danois – den store dansken från Tyskland

Grand danois – den store dansken från Tyskland

Grand danois betyder stor dansk på franska men namnet till trots är det Tyskland som är hundrasens hemland där det tyska namnet är deutsche doggen (tysk dogg). Carl von Linné med fler registrerade hundrasen som en ras från Danmark redan under 1700-talets mitt, dock tycks ingen veta vad Danmark egentligen har med rasen att göra.

Ursprung

Rasen sägs vara sprungen ur de stora stridshundar som funnits i Europa sedan folkvandringarnas tid och kanske tidigare än så. Under 1800-talet var det tyvärr många stora hundraser som tappade i popularitet och där var grand danois inget undantag. Tack vare ”järnkanslern” Otto von Bismarcks förkärlek för grand danois blev rasen åter populär och utnämndes till tysk nationalras.

Jakt

De tunga stridshundarna parades med vinthundar i syfte att lämpa sig bättre för jakt på högvilt. Man ville alltså att de skulle bli smidigare och snabbare. De var även vanliga vid vildsvinsjakt i Tyskland men kunde ses över stora delar av Europa och avel av dessa hundar var vanligt vid furstehusen.

Tysklands första hundutställning

Den första tyska hundutställningen hölls i Hamburg år 1863. Vid denna visades två typer av hundar som senare skulle komma att bli enade under rasnamnet grand danois, den ena kallades för Dänische Dogge och den andra för Ullmer Doggen. Femton år senare tog arbetet fart för att ena de snarlika varianterna som en enda ras. År 1888 bildades den tyska rasklubben och år 1891 blev rasstandard fastslagen.

Danmark & FCI

Även under Danmarks första hundutställning år 1886 deltog denna tyska hundras under rasnamnet ”Stor Dansk Hund”. På grund av det tvetydiga namnet beslutade den internationella kennelunionen FCI under 1937 att det var upp till varje medlemsnation att själva välja vad de ville kalla rasen, varvid exempelvis Storbritannien höll fast vid namnet Great Dane.

Rasen idag

Grand danois är idag en populär sällskapshund som även figurerar inom vakt och skydd. Som alla andra hundraser ska den vara vänlig och trogen mot familjen men den får gärna vara reserverad mot främlingar. Det är en stor hundras som växer fort och åldras snabbt. Det sägs vara viktigt att den utstrålar resning, kraft och elegans.

Rasen har flera hälsoproblem; den drabbas ofta av magomvridningar och hjärtproblem medan mindre allvarliga problem är tonsillit och lösa ögonkanter liksom brister i front och bakställ.

dante